Aktivitet

Nedan återfinns ett antal aktiviteter som kan användas som inspiration. Dessa kan modifieras efter situation. 

Reflektion

Reflektion Studenter reflekterar tillsammans över ett gemensamt scenario med stöd av handledareeller utifrån en guide. Tidsåtgång: 1-2 h Medverkande: 2-8 Nivå: lätt När ska verktyget… Read more

IPE Seminarium

IPE Seminarium Gemensam diskussion utifrån en patient eller situation som finns i verksamheten. Kangöras på kort eller längre tid och inbegripa två eller fler professioner… Read more

Skuggning

Skuggning Student från en profession följer/”skuggar” en student från en annan profession Tidsåtgång: 2-6 h  Medverkande: 2 Nivå: lätt När ska verktyget användas?Skuggning kan användas… Read more

Seminarium från patientfall

Seminarium från patientfall Utgår från konkreta patientsituationer som studenterna har erfarenhet AV Tidsåtgång: 2-4 h Medverkande: 4 -10 Nivå: medel När ska verktyget användas?Det beror… Read more

Mottagningsbesök

Mottagningsbesök Studenter tränas i att ha egen mottagning och andra studenter medverkar Tidsåtgång: 4-6 h Antal medverkande: 2 – 4 Nivå: medel När ska verktyget… Read more

Teknikträning

Teknikträning Träning för att lära sig och manifestera kunskap om olika tekniska moment Tidsåtgång: 4 – 6 h  Medverkande: 2 – 4 Nivå: medel När… Read more

Hembesök

Hembesök Interprofessionellt team gör hembesök hos patient i öppenvård Tidsåtgång: heldag Medverkande: minst 2 studenter + handledare Nivå: hög komplexitet När ska verktyget användas:Verktyget används… Read more

Simulering

Simulering Studenter samlas runt ett scenario som speglar en så verklig situation som möjligt iverksamheten. Handledare eller student kan spela patient (Om möjligt kan en… Read more

Kom gärna med fler förslag

Maila kontaktperson Lena Sahlqvist om du har förslag på ytterligare aktiviteter! Read more