Mottagningsbesök

Studenter tränas i att ha egen mottagning och andra studenter medverkar

Tidsåtgång: 4-6 h

Antal medverkande: 2 – 4

Nivå: medel

När ska verktyget användas?

Verktyget används i slutet av utbildningen eller i påbyggnadsutbildningar. Studenten ska klara av att arbeta självständigt under handledning.

Hur gör man?
Övningen planeras med en eller flera olika professioner som är på mottagningen för att samordna mottagningsbesök utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt. Studenter planerar mottagningsbesöket tillsammans och utgår från personens bakgrund, läser på och diskuterar tillsammans samt förklarar begrepp och tillvägagångsätt för varandra i ca 30 -45 min. 
Besöket genomförs enligt plan för respektive profession med anamnes, status, behandling och utvärdering.
Varje profession utför sin professions specifika del under besöket.
Efteråt är det åter samling med reflektion: hur gick det? Vem frågade vad? Hur svarade patienten? Hur kommer de olika professionerna in? Hur ser efterarbetet ut? Hur följs det upp?

Utmaningar
Det är svårt att få alla studenter lika delaktiga. Patientens behov gör att någon profession är
mindre involverad.

Mer information
Läs vidare på CKU mottagningsbesök

Tavelmodellen bearbetad av CKU kan användas som reflektionsmodell