Seminarium från patientfall

Utgår från konkreta patientsituationer som studenterna har erfarenhet AV

Tidsåtgång: 2-4 h

Medverkande: 4 -10

Nivå: medel

När ska verktyget användas?
Det beror på upplägget på patientfallet. Verktyget är bra för erfarna handledare och studenter som är i slutet av sin utbildning, men även enklare patientfall kan användas för studenter som är i början av sin utbildning.

Hur gör man?
Till att börja med samlar man studenter från minst två professioner på jämförbar nivå. Det är även möjligt att ha flera deltagare från samma profession för att få en mer dynamisk diskussion.

Övningen utgår från patientfall. Det kan antingen vara patientfall som deltagande studenter har erfarenhet av med möjlighet att lägga till aspekter eller välfyllda patientfall med material från flera patienter och som inbegriper aspekter från flera professioner. En framgångsfaktor kan vara att ha så verkliga fall som möjligt. Det ökar intressegraden för studenterna när de känner igen fallen. Det kan även vara en fördel att ha mycket bakgrundsmaterial, t.ex. labb- och röntgensvar.

Gå igenom syftet med seminariet vid start så att det finns en gemensam målbild som sedan kan utvärderas. 

Gå igenom patientfallet om inte studenterna inte är pålästa på seminariet.

Analysera patientfallet och använd gärna tavelmodellen från CKU.

Det är viktigt att som handledare vara förberedd och ha fylligt bakgrundsmaterial. Journalkopior kan ex. användas som bilagor. Vänta tills frågorna tas upp och visa röntgen-
och labbsvar.

Utmaningar
Att hitta eller ta fram bra patientfall kan vara svårt. 

Ett problem kan vara att få samtliga studentkategorier att uppfatta fallen som relevanta och delta i diskussionen. Det är bra om man har olika fall som passar utifrån vilka studenter som medverkar. Avsluta övningen med att konkretisera värdet av teamsamverkan.

Mer information
Länk till CKU lärandeaktivitet seminarium

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + seventeen =