IPE Seminarium

Gemensam diskussion utifrån en patient eller situation som finns i verksamheten. Kan
göras på kort eller längre tid och inbegripa två eller fler professioner

Tidsåtgång: 4-6 h 

Medverkande: 4-6

Nivå: Enkel

När ska verktyget användas:
Seminarium kan användas i alla verksamheter. Det tränar studenten att reflektera över
vad som är mest relevant i den egna yrkesrollen och sedan vidare fördjupa förståelsen för
andras roller i teamet.

Hur gör man?
Seminariet utgår från en patient eller situation som finns i verksamheten. Studenterna
får i uppgift att läsa in sig på det de ser som intressantast utifrån sin egen profession och
i seminariegrupp beskriva detta för andra studenter. Därefter förs en diskussion om situationen och hur den kan utvecklas utifrån den interprofessionella kompetensen i gruppen.

Utmaningar
Hitta intressanta patienter och situationer som uppfattas som relevanta för flera
professioner.

Mer information

CKU IPE Seminarium

CKU Tavelmodellen