Maila kontaktperson Lena Sahlqvist om du har förslag på ytterligare aktiviteter!