Om CKU-KI

CKU KI arbetar på uppdrag av Styrelsen för utbildning, Karolinska Institutet.

Tidigare har CKU arbetat landstingsövergripande och CKU:s huvudmän var då Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Ersta Sköndal Högskola, Röda Korsets Högskola samt Sophiahemmet Högskola.

Idag är KI ensam huvudman. För att kunna fullgöra sina uppgifter samarbetar CKU med representanter från lärosäten och utbildningsprogram, privata vårdgivare och kommuner, sjukhusledningar, verksamhetschefer med flera.

Läs mer om CKU här.

Om projektgruppen

CKU-IPEguiden är framtagen på uppdrag av ledningen för CKU-KI. Projektledare har varit Lena Sahlqvist. CKU-medarbetarna har givit återkoppling på innehållet samt utformningen av verktyget. Övriga som har deltagit i framtagandet är personer som har erhållit stöd för pedagogiskt utvecklingsmedel eller på annat sätt varit speciellt engagerade i IPE-arbetet.

Speciellt tack riktas till:

Maria Kvarnström, Katarina Rolfhamre, Monica Östberg samt AKA-gruppen för akademiska vårdcentraler i Stockholm som givit värdefulla bidrag i framtagande och utformning.