Reflektion

Studenter reflekterar tillsammans över ett gemensamt scenario med stöd av handledare
eller utifrån en guide.

Tidsåtgång: 1-2 h

Medverkande: 2-8

Nivå: lätt

När ska verktyget användas?
Verktyget används i de flesta verksamheter när studenter ska tränas i att se interprofessionella aspekter av vårdsituationer. Träningen/reflektionen kan genomföras med eller utan handledare och utvärderas efteråt med handledare.

Hur gör man?
En interprofessionell reflektionsgrupp kan användas med två eller flera professioner. Etiskt bjudande situationer kan användas eller situationer som uppfattas som relevanta för studenterna. Exempel kan vara situationer som kräver en hög grad av teknisk skicklighet parat med hög patientinteraktion och samverkan i teamet. Det innebär för studenten att det är flera olika moment som behöver sammanlänkas, vilket kan leda till känsla av otillräcklighet.
Reflektion kan användas tillsammans med scenariobaserad träning och rollspel samt utgå från verkliga situationer då reflektionen här blir fördjupad. 

Reflektionen kan med fördel utgå från en systematisk kommunikationsmodell kring ex. etik.
Reflektionsmodeller som utgår från Gibbs och Kolb kan även användas.

Utmaningar

De fall som ska användas för reflektion behöver vara relevanta för samtliga professioner. Reflektionerna behöver ha en tydlig struktur och sammanhållen form för att det inte ska utmynna i allmänt tyckande.

Mer information
Vårdförbundet har tagit fram material i form av etisk kortlek riktat mot biomedicinska analytiker men det kan med fördel även användas i interprofessionella sammanhang. 

Reflektionsmodell enligt Gibbs

Reflektionsmodell enligt Kolb