Skuggning

Student från en profession följer/”skuggar” en student från en annan profession

Tidsåtgång: 2-6 h 

Medverkande: 2

Nivå: lätt

När ska verktyget användas?
Skuggning kan användas hela utbildningstiden och utvecklas utifrån ambitionsnivån under
utbildningens framskridande.
Genom att använda denna aktivitet kan studenter få tillgång till verksamhetsområden som kan vara svårtillgängliga för studenter inom vissa utbildningar. Exempelvis kan det vara svårt att få en förståelse för hur labverksamhet fungerar.

Hur gör man?
Komplexitetsgraden sätts utifrån var i utbildningen som studenterna befinner sig. I början av utbildningen kan studenten med fördel få observera en delmängd, medan studenten i slutet av utbildningen kan se hur den personcentrerade vården uttrycks utifrån personen/patientens sida. Övningen avslutas med en reflektion över hur den skuggade professionens dag ser ut samt en reflektion om patientinteraktion.
Helst ska skuggningen vara ömsesidig d.v.s. att studenterna skuggar varandra växelvis. 

Utmaningar
Det är viktigt att få till en reflektion över den interprofessionella samverkan.

Mer information
Se även CKU Reflekterande observation